Tag: Arms

DIJAGNOSTIKA

FUNKCIONALNA DIJAGNOSTIKA –

u našem Studiu u mogućnosti ste uraditi funkcionalnu dijagnostiku kroz osnovne i pomoćne dijagnostičke testove.

Test se izvodi u trajanju do jednog sata i nije fizički zahtjevan.

Dijagnostičkim testovima ustanoviti ćemo vaše inicijalno stanje, razloge mogućih bolova kao i utvrditi motoričke deficite cijelog lokomotornog sustava. Na osnovu rezultata dijagnostičkog testiranja dati ćemo sažeti uvid na osnovu kojeg ćemo predložiti korektivni trenig – set od nekoliko vježbi kojima ćemo riješiti motoričke deficite i samim time razrješiti vas boli i omogućiti vam efikasan i zdrav pokret.

Korektivni trening moguće je raditi kod kuće ili kod nas u dvorani.

Na osnovu dijagnostičkih testova moguće se uključiti i u naše male grupe gdje je moguće modificirati vježbe i pokrete ovisno o vašem inicijalnom stanju.

Najbolji rezultati a tako i najbrži i siguran smjer je svakako rad – jedan na jedan sa našim kineziologom Andreom Rukavina.

Kontakt : trener.andrea@gmail.com