Category: Uncategorized

FUNKCIONALNA DIJAGNOSTIKA I KOREKTIVNI TRENING ( 4 INDIVIDUALNA SATA )

Funkcionalna dijagnostika – skup dijagnostičkih testova kojima utvrđujemo mišićno živčane deficite kao i eventualne razloge dosadašnje boli ili smanjenog opsega kretanja.

Dijagnostičkim testovima utvrditi ćemo, a na osnovu rezultata istih, kreirati korektivne vježbe odnosno trening – korektivni trening – kojima mijenjamo dosadašnje stanje odnosno procese unutar kretanja i “upisujemo” nove procese kretanja.

U našem dosadašnjem iskustvu rada sa klijentima, kako rekreativcima tako i sportašima, uočili smo da se već pri nekoliko kreiranih i ciljanih vježbi odnosno treninga mijenja dosadašnji obrazac pokreta.

Takvim pristupom klijenti mijenjaju svoje obrasce ne samo kod nas u dvorani, već upisane informacije koriste u svakodnevnom funkcioniranju.

To je vrijednost takvog pristupa – pokažite mu smjer i tijelo će se izliječiti samo!