Class Page

Depositphotos_4580215_L

Mali sportaši

Djeca pokazuju velike razlike u stupnju psiho-fizičke zrelosti, pa tako školske obveze i životni zadaci koji nisu prilagođeni njihovoj biološkoj zrelosti već životnoj dobi, negativno utječu na pravilan rast i razvoj, što se posebno očituje u kriznim fazama rasta.
U dugom periodu male promjene, odnosno devijacije sustava za kretanje, mogu prerasti u prave bolesti koje na privremen ili trajan način mijenjaju tjelesno držanje. Većina ovih promjena u mlađe djece ima posturalni karakter i nastaje zbog slabosti mišića. Poremećaji posturalnog karaktera ublažavaju se uzrastom i sazrijevanjem i javlja se također određena biološka samokorekcija poremećenog držanja. Ipak ova definicija nije pravilo. Prilikom stalnog narušavanja pravilnog držanja, pojavljuju se funkcionalne i morfološke promjene kralješnice i mišića i sustava za kretanje.

Djeca u razvoju ne demonstriraju isto tjelesno držanje kao i odrasle osobe. U ranoj fazi djeca imaju insuficijentno mišićje koje nije u stanju održati sve dijelove tijela u pravoj ravnoteži. Uslijed rasta i razvoja djeteta mogu nastati i neke nepravilnosti u njegovom tjelesnom držanju.

 

Grupni program za djecu

17:30 - 18:30

Andrea Rukavina